GMH/ÍNDICE A-Z

472
1345, agosto, 12. Lugo
O procurador do cardeal don Guillén, arcediago de Abeancos, fai contas co Cabido.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 47r.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Gonçalvo Gutierres, coengo de Santiago, procurador do muyto onrrado padre et sennor don Guillen por la gracia de Deus, cardeal da santa iglesia de Roma do titulo de Santa Maria in Cosmedin, et arçidiago d’Aveancos et coengo ena iglesia de Lugo, outorgo et conosco que fige conta convosco o dayam et cabidoo da iglesia de Lugo de todos los fruytos et rendas que vos deviades a o dito sennor cardeal et lle perteeçian aaver por rason da dita coensia et prebenda, des que el fuy coengo dela ata este San Iohan Baptista que ora passou, et achey en conta descontado aquello que por rason da dita coensia perteesçia de pagar, que lle deviades treçentos moravedis desta moneda del rey don Affonso, a oyto soldos cada moravedi, os quaes treçentos moravedis de vos reçebi, en nome do dito sennor cardeal, et outorgome delles por ben pagado. Et que esto seia çerto rogo a Fernando Garçia, notario publico de Lugo, que faça ende esta carta.

Feyta en Lugo XIIe dias d’agosto, era de mill et treçentos et oyteenta et tres annos.

Testemoyas: don Diego Ferrnandes, dayam; don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Aras Pelaes, arçidiago de Deçon; don Affonso Eanes, thesoreyro; Johan Diaz, coengo; Johan Fernandes, raçoeyro ena iglesia de Lugo.

Et eu Fernando Garçia, notario publico del rey en Lugo, a esto pressente fuy et esta carta scrivi en este livro do cabidoo et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.