GMH/ÍNDICE A-Z

H10
1435, decembro, 9
Salomón Molero, arrendador da alcabala dos panos, outorga recibo por catro panos (un contray negro, un pardillo de Flandres, un rolés claro e outro violeta amourado), que se venderan en nome de Ovuer Marçai. (fol. 4v)
A IX dias de desenbro Samamon Molero, arrendador da alcavala dos pan-nos desta dita çidade deste anno, outorgou carta de pago a Joan Manteiga de (h)* quatro pannos, hun contray preto et outro panno pardillo de Frandes et huun roles claro picado et outro roles vyolete amourado, os quaes vendestes en nomme de Ovuer Marçai.