GMH/ÍNDICE A-Z

542-1
1434s/d
Débedas de varios labradores. (cara interior da portada)
Estes son os mrs. que deven (...) os labradores
     Iten o carpey (...) XXX  VI brancas        > XXX VI

Iten Fernando XII (...) tres dias brancas
     que son XXXVI brancas                         > XXX VI bcas.

Gomes Pica Millo XX IIII brancas
    XXXVI brancas                                      > XXX VI bcas.

Iten Garçia XXX VI brancas                        > XXX VI bcas.

Rodrigo \Marino/ XXXVI brancas son
    XXXVI brancas                                      > XXX VI bcas.

O calbo XXIIII brancas XXXVI brancas         > XXX VI bcas.

(...) Vedra XXIIII brancas XXXVI brancas     > XXX VI bcas.

(...) XXIIII brancas                                    >  XX IIII bcas.
                                                                    foy (posto) sobre