GMH/ÍNDICE A-Z

A20
1379(decembro)
Fernando González, comendador da Barra, afora a unha voz a Afonso Estévez unha leira de viña e monte en Santiago de Augasmestas, pagando á dita orde
na súa vida terza de viño da viña xa feita e cuarta da que plante e terza de todo a voz. (fol. 14)
Sabeam quantos esta carta viren que eu Fernando Gonçalves comendador da (...) dou a foro a vos Afonso Esteves morador em Salvador e a vosa mo(ller) Maria Anes que non he presente e a hun filo (que ajamos)* ou filla que anbos ajades, e non avendo fillo ou fila que seia vos o que herdar os vosos beens de dereyto, huna leyra de vyña con seu monte que jaz su synno de Santo Yago d’Anbas Mestas, enno lugar a que chaman Val d’Aril, aa Penna da Canella, como comença enno rio e sal a çima do camiño, a qual leyra parte dun cabo con outra leyra de Domingo o clerigo et bem ferir enno bacello que tevo Domingo de Trasmonte, et da outra parte por a vyña de Domingo Paas de Ruvin de fondo a çima. Aforovos a dita leyra con todas suas entradas e seydas por tal pleito (e) condiçon que a lavredes e paredes bem em tal maneira que non defalesca por mingoa de lavor nen por mao paramento e que dedes ende de cada anno aa ordem a terça parte do vyño da vyña que esta feyta e a quarta parte da que feserdes enna leyra do lugar, por min ou por meu omen segundo que he hussado enna Fraga, e depoys de vosa morte que a vosa vos que de de todo terça do feyto e (por faser)* et do que y feserdes enna dita herdade (- - -) (fol. 14)