GMH/ÍNDICE A-Z

F-A3
1503, marzo, 8
María de Barreiro vende por 1500 mrs. a Nuño de Ortega, cóengo de Xunqueira de Ambía, unha viña da que é foreira. (fol. 5-5v)

Carta de venta de Nuño de Hortega.

En Seyxalvo, oyto dias do mes de março, anno do naçemento de noso señor Yhesu Cristo de mill e quinentos e tres annos, Maria de Varreiro, muller de Afonso de Barreiro, con liçençia e outorgamento do dito seu marido que estaba presente, la qual dita liçençia e el le outorgou e ella la pydya, vendeu frymemente a Nuño de (fol. 5)
clerigo canonigo de Junquera d’Anvya que estava (pre)sente e a seus herdeyros por lo tenpo (...) que a ela thenia aforada de Maria Fernandes d’Eyr(...) vesiña dela çibdad d’Ourense, la sua vyña da R(...)da, que seran oyto cabaduras de vyña pouco mas ou menos, segundo parte de una das partes con camiño que vay da aldea de Seyxalvo para a Venposta e da outra par(te) con vyña de Alvaro Fernandes e en bayxo enno r(...) da presa e en çima con vyña de Pero de Po(...) foro de quinta alla dita Maria Fernandes, la qual le vendeu por preçio e contya de dos mill e quinentos mrs. pares, los quales conosçio aver reçibydos do dito Nuño de Ortega en diñeiros feytos e contados, sobre lo qual renunçiou a ley do aver non vysto nin contado e a toda ley de enganno, frraude e dolo e(a)tç.* e prometeu de non yr nin vyr contra esta dita venda e de lla fazer saan e de paz so penna do dobro da dita contya etç.
(- - -)
Tests. Joan d’Ortega vesiño dela çibdad de Ourense e Afonso da Torre e Joan (clerigo) vesiños de Junqueyra d’Anvia e Rodrigo de Vylaboa vesiño dela vyla de Allariz. (fol. 5v)