GMH/ÍNDICE A-Z

334

xullo, 31

Rodrigo Anes querélase contra Fernando Pereiras por agresión con espada. (fols. 102v-103)

Rodrigo Yanes demandador.

En este dito día e ora e por estas tests. Rodrigo Yanes demandador deu querella e acusaçon de Fernando Pereyras, disendo que estando el manso et seguro e non fasendo nen disendo mal a persona nuhuna por que mal devese reçeber, o día de onte sesta feira que foran XXX dias deste dito mes deste dito anno reynante etç. que o dito Fernando Pereyras que aderençara a el con huna espada nua enna maao et que o quisera matar, senon fora por outras personas que ende estavan, por ende que requería ao dito ( fol. 102v)
juis que o prendese porlo corpo e o non dese solto nen fiado ata que en el fose feita a justiça segundo que en tal caso require etç. senon que protestava etç. et o dito juis diso que lle pesava moyto e podendoo aver en lugar donde se del podese ajudar que o prendería et faría del conprimento de dereito e de justiça e que lle negava as protestaçoens etç.