GMH/ÍNDICE A-Z

E2-36
1435, xullo, 13
O procurador do Concello, Afonso Ares, outorga poder como procurador substituto ao notario Afonso Fernández. (fol. 14v)
En este día Afonso Ares procurador, en nomme do dito conçello sustetuyo por procurador do dito conçello Afonso Fernandes notario, ao qual deu seu poder conprido segundo que o el avya do dito conçello, poder abastante etç. et obrigou os beens etç. Tests. Afonso Anriques, Alvaro Çide notario, Gonçalvo Ranooa, Joan das Camoyras.