GMH/ÍNDICE A-Z

197

abril, 16

Os xuíces mandan a Ares de Ourense que pague a Xil de Aanande 8 mrs. dunha carga de cordas. (fol. 63)

Gil dAnande.

A XVI dias de abril, audiençia das vesperas, Afonso Yanes e Afonso Vasques juises mandaron Ares d’Ourense que pagase a Gil d’Anande VIII .- de hunas sobre carrega cordas ata IX dias. Tests. Diego de Merii et Domingo Fernandes, Joan Ferro.