GMH/ÍNDICE A-Z

198

abril, 16

A pedimento de Xoán Ferro os xuíces mandan poxar unha espada e outros obxectos que ten de Vasco de Prado por unha débeda. (fol. 63)

Joan Ferro.

En este dito día e ora e por estas testemunyas os ditos juises, a pedimento de Joan Ferro e por que diso que avya hun anno que tina huna espada de Vasco de Prado a prendas por (- - -) .- que a mandasen vender et os ditos juises diseron que a mandavan vender a seus praseos e dos mrs. que por ela desen que se pagase o dito Joan Ferro do que lle era devido e os mays mrs. que os gardase para seu dono. Tests. os sobre ditos. (fol. 63)