GMH/ÍNDICE A-Z

H34
1435, decembro, 22
Pedro, un dos implicados na anterior acusación, nega os termos desta. (fol. 13)
Anno sobre dito, a XXII dias do dito mes, o dito Pero diso que negava a dita querella segundo e enna maneira que a contra el avyan dado, a qual negou perante Afonso Anriques juis, et o dito juis diso que o oya. Tests. Afonso Ranooa, Alvaro de Seqeiros et Nuno Vasques. (fol. 13)