GMH/ÍNDICE A-Z

029
1457

-29-

Conpromjso100.

Este dja, Jon Pereyreyros de Rriãjo, da hũa parte, e Rrodrigo4 Ares de Mjnortos101, morador en Sã Martino de / Mjnortos, da outra parte, por se quitar de pleitos, debates e cõtiẽdas que entre / eles era[n]102 ou esperauã aver sobre rrasõ de seus almallos e cõtas e / verias, que conprometíã e conprometerõ os ditos negoçios e debates, o dito / Jon Pereyreyros en manos e poder de Jon de Corques, morador ena freigresja de Vialo, / e o dito Rrodrigo4 Ares en manos de Ares de Treytes, morador en Sã Viçenço de / Çespón, para que vejã os ditos debates e os librẽ e determjnẽ, segundo a/charẽ por dereyto ou como quiserẽ e por bẽ touerẽ, quitãdo a hũa parte e / dando á outra e da outra á outra; e que o posã ver e librar e determjnar, / as partes presentes ou nõ presentes, fasta dja de Sã Pedro primeyro que vẽ; / outorgarõ de estar porlo que ellos librarẽ e sentẽçiarẽ, so pena4 de MJIL4 / morauidís para a parte obediente, ou fasta103 XV djas despoys de Sã Pedro; / outorgarõ carta de conpromjso firme e forte qual paresçer signada de / meu signo4. Testigos: Ferrnando de Catoyra e Pero Mjgés, morador en Sã / Martino de Fruýme, e Jon de Siluarredõda.


__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
100. Escribiu procuraçõ e despois riscouno.
101. De Mjnortos está entreliñado.
102. Está escrito era.
103. Esta palabra está escrita sobre outra que non se le.