GMH/ÍNDICE A-Z

251

maio, 21

Abrahán de León pide traslado dos autos pasados entre Iudá Pérez e Pedro das Casas. (fol. 82v)

Abraan de Lion.

A XXI dias do dito mes, Abraan de Lion tomou test. et requerío a Diego Meendes escripvano que lle dese traslado dos tests. e requerimentos et resposta que pasara ontre Yuda Peres, Pero das Casas, en tal maneira que el podese a elles responder.