GMH/ÍNDICE A-Z

158

a
marzo, 19

Álvaro Pereiro, morador en Ceboliño, responde a unha denuncia interposta polo cóengo Gómez Anes, alegando que se cortou uns castiñeiros foi por mandato deste e porque molestaban. (fols. 49v-50)

En este día ennos \sesta feira XIX dias do dito mes, ennos/ paaços de don Diego obispo d’Ourense, Alvaro Pereiro, morador en Çebolino, diso que por rason que Gomes Yanes coengo gaanara huna carta sobre que lle cortara castineiros, que el que en lle respondendo que cortara casti (fol. 49v)
neiros seus e non doutro ninhuun e da sua herdade \e de suas viñas/ e aqueles que os cortara porque o dito Gomes Yanes mandara que cortasen os castineiros das viñas que fasian nojo e que por eso os cortara e que esto lle respondia etç. Tests. Alvaro Peres notario et Pero Pereira.