GMH/ÍNDICE A-Z

F-A6
1503, marzo, 17
Gonzalo Pracer, veciño de Santa Mariña do Monte, comprométese a pagar 66 reais que debe a María Díaz pola compra de pan. (fol. 8)
(...) des e sete dias de março, anno (...) quinentos e tres annos, Gonçalvo Prazer (...)ta Maryña do Monte que estava (...) conoçeu dever a Maria Dias vyzyña (...)gado de terra de Limia e a (Estevo Goterres) (...) vesiño de Gynzo, sesenta e
seys rs. de (...) e un par, de çerto pan que de seu marido (...) avian conprado e prometio de llos dar e pagar fasta o mes de mayo mediado primeyro que ven deste presente anno, su penna do dobro da dita contia etç.