GMH/ÍNDICE A-Z

163
1327, marzo, 8, 9 e 18
testemuño

Testemuño notarial das protestas do cabido contra Álvaro, porteiro do bispo, por entrar nas casas do mordomo do cabido e coller pan da ración dos cóengos para entregallo á manceba de Costanza Churrichá, alegando que o facía por mandato do bispo, pola ración que se lle había de dar.

ACOu, Diversorum I, 7

Conuçuda cousa seia a todos que en presença de min notario et tests. subscriptas, estando na rua de Cima assus as casas de (...) u mora Gonçalvo Martinez capelam de Santa Maria a Madre et moordomo do cabidoo da igleia d’Ourense, Alvaro porteiro do onrrado padre et señor dom Gonçalvo pola gra de deus bispo de Ourense saya das casas en que mora o dito Gonçalvo Martines et tomou dentro nas ditas casas pam de raçon daquel que dam aos coengos et deo a huna muller que era mançeba de donna Costança Churrichaa. Et enton o dito Gonçalvo Martines preguntou ao dito Alvaro por que lle tomava aquel pam et el disso que llo tomava commo a moordomo do cabidoo por mandado de nosso señor o bispo et que o dava aa dita donna Costança pola raçon que lle o dito cabidoo avia a dar. Et enton o dito Gonçalvo Martines frontou et disso ao dito Alvaro en nomme do dito cabidoo que lle non tomasse o dito pam et que o non forçasse, ca o cabidoo lle deffendera que non desse raçon aa dita donna Costança dizendo que lla non devian assy aver de dereito commo ella queria. Et o dito Alvaro disso que poys que lle o bispo mandava que lle tomaria o dito pam et o entregaria aa dita donna Costança de cada dia. Et o dito Gonçalvo Martines protestou en nomme do dito cabidoo que o poyna por força. Tests. que a esto foron presentes Fernan Charlim, Domingo Sieyro omes do deam, Estevo Peres fillo de Pero Garrido que foy.

E depoys desto en outro dia primeiro que se seguio no mes et era subscriptos o dito Gonçalvo Martines seendo nas sobreditas suas casas en que mora o dito Alvaro chegou et disso que lle desse o pam da raçon para a sobredita donna Costança et el disso que llo non daria ca lle deffendera o cabidoo. Et enton Alvaro tomou dous paens de raçon e deu os aa mançeba da dita donna Costança. Et o dito Gonçalvo Martines frontou logo et disso ao dito Alvaro que non forçasse o cabidoo, et el disso que o non forçava mays que o fazia por mandado de seu señor o bispo et enton o dito Gonçalvo Martines protestou en nomme do dito cabidoo que o poyna poyña por força. Esto foy en Ourense, nove dias de março, era de mill et cccªlxªv annos. Tests. Fernando Anes reitor da igleia de Sam Miguel de Torneyros, Domingo Martines clerigo teente a capela que ordinou Martin de Pol, Affonso Martines omme do dito Gonçalvo Martines.

E depoys desto, xviii dias do dito mes de março na era sobredita o sobre dito Alvaro porteiro entrou nas casas do dito Gonçalvo Martinez et tomou muyto pam de raçon et entregoo a mançeba da dita donna Costança dizendo que lle queria entregar o pam de quatro dias. Et enton o dito Gonçalvo Martines en nomme do dito cabidoo protestou que o poyna por força. Et destas protestaçoens en commo passou et da força que fazian ao dito cabidoo o dito Gonçalvo Martines pedío a min notario huun publico estormento, et eu deylle ende este, que foy feyto en Ourense nos dias et lugar e era sobreditos. Tests. que foron presentes Domingo Peres reitor da igleia de Proente, Domingo Peres reitor da igleia de Sam Mamede, Martinho omme do dito Gonçalvo Martines.

Et eu Lourenço Peres publico notario jurado en Ourense polo bispo et polla igleia desse lugar que a todo esto presente foy et o escripvi et meu signal y puge en testimuyo de verdade.

(sinal)