GMH/ÍNDICE A-Z

H28
1435, decembro, 13
O clérigo Gonzalo Afonso outorga poder a Álvaro Afonso, clérigo reitor de San Lourenzo da Pena, no preito que mantén con Nuno do Freixo. (fol. 9v)

Gonçalvo Afonso clerigo.

En este dito día et ora e por estas tests. Gonçalvo Afonso clerigo feso seu procurador en todos seus pleytos, enno pleyto que avya con Nuno de Freixo a Alvaro Afonso clerigo de San Lourenço da Penna, ao qual deu todo seu poder conprido para todoslos ditos seus pleytos e trautar e procurar con poder de sustetuyr etç. et reçeber et recadar a dita carta et cartas de pago etç. et obrigou seus beens etç. Tests. (tests.)* os sobre ditos. (fol. 9v)