GMH/ÍNDICE A-Z

E1-37
1437, xaneiro, 24
Avinza co veciño Roi Bronllo, con exención tributaria a cambio do pago anual de 20 mrs. (fol. 27-28)

Aviinça de Roy Broonlo.

Anno domini Mº CCCCº XXXVII annos, viinte e quatro dias do mes de janeiro, enna çibdade d’Ourense ennas (fol. 27) casas de Garçia Dias d’Espinosa, presentes ende Rodrigo Afonso de Touro juís da dita çidade e o dito Garçia Dias d’Espinosa e Goterre Afonso e Gomes de Chantada et Estevo Fernandes rejedores da dita çibdade e mestre Fernando procurador sustuito de Meen Suares Galinato procurador jeeral do dito conçello, outrosi estando y presente Roy Broonlo vesiño e morador enna dita çibdade, logo o dito juis e rejedores e procurador feseron aviinça ao dito Roy Broonlo por todo tenpo de sua vida en esta maneira: que pagase de avinça de cadaun anno ao dito conçello viinte mrs. branca en tres dños. e que os page de cada anno por cada dia de San Martiño para os mesteres e neçesidades do dito conçello ao procurador que for do dito conçello e quando ouver mrs. alguns derramados enna dita çidade en qual quer maneira que seja que os page ena rua onde morar para ajuda dos mrs. que se derramaren enna dia rua, e do al que (gose)* seja libre e quite e ysento de todos outros quaes quer mrs. e pedidos e moedas que se deytaren e derramaren (fol. 27v)
enna dita çibdade et gose de todoslos privilejos et franquesas e liberdades que han e gosan os vesiños da dita çibdade e que ame probeito do dito conçello e seja en sua ajuda e fabor, et non no fasendo asi que o dito conçello lle poda desatar a dita avinça. Para o qual o dito Roy Broonlo asi reçebeu a dita aviinça e obligou si e seus beens deo conprir todo asi, e os ditos juis e rejedores e procurador do dito conçello obligaron os beens do dito conçello deo teer et conprir todo asi sub pena de quinentos mrs. o que contra elo pasar etç. Tests. que foron presentes Rodrigo Afonso canonigo enna iglesia d-Ourense e Roy Vasques de Chanda e Gonçalvo criado do dito Garçia Días e outros.