GMH/ÍNDICE A-Z

29

xaneiro, 12

Xoán Martínez, fiel de Vilarrubín, presenta dous libros de contas ante os recadadores Iudá Pérez e Abrahán de León. (fol. 9)

A XII dias de janeiro, en Ourense, ante as portas de Yuda Peres recadador, presente Abraan de Lion, Joan Martines fiel de Vilarrobin presentou dous libros de conta, hun seu e outro reçebido de Roy de Savugeiro e diso que os presentava por conta e çerta e verdadeira etç. e con juramento que feso e diso o dito por que os reçebeu por çertos nen verdadeiros e por non parte etç. e que protestava etç. Tests. Gonçalvo Yanes notario et Alvaro de Paaço e Gonçalvo da Murageira.