GMH/ÍNDICE A-Z

135

marzo, 5

Lois González demanda a Fernando das Cortes por enclavarlle unha besta, deberalla pagar “se se perdese”. (fol. 41v)

Loys Gonçalves.

En este Loys Gonçalves tomou testemunyo contra Fernando das Cortes que por rason que lle enclavara huna besta, que lle requeria segundo ordenança que lla curase, senon que protestava que se se perdese que el lle fose tiudo a lla pagar e diso que era prestes ou que la trouxesen a casa e se se perdese que la pagaria etç. Tests. Rodrigo de Sandoval, Lopo et Afonso de Vibeiro.