GMH/ÍNDICE A-Z

258

maio, 25

Afonso Gómez de Allariz protesta ante os xuíces e procurador por quererlle cobrar pedidos sendo el fidalgo. (fol. 84)

Afonso Gomes d’Allaris.

A XXVº dias do mes de mayo, en Ourense enna Rua das Tendas, estando y presentes Afonso Yanes, Loys Gonçalves juises dourense et Afonso Anriques porcurador, paresçeu y Afonso Gomes d’Allaris et diso que por rason que el era ome fillo dalgo e non devía de pagar pedidos e lle era dito que llos poseran e os el non devía pagar, por ende que requería aos ditos juises et procurador que non levasen, senon que protestava de sua liverdade a todo tenpo se non pesçe peresçer e de aver por los ditos juises e rejedores todo o mal etç. e de se querellar a el rey e suas justiças etç. Tests. Diego Lopes, Afonso Fernandes, Afonso de San Pero et Gonçalvo Rañooa. ( fol. 84)