GMH/ÍNDICE A-Z

305

xullo, 2

Sentencia para que Pedro Vázquez pague a Maior do Tiollo 96 mrs. que lle debe. (fol. 96v)

Mayor do Tiollo. Feito e dado.

(Et despois desto, enna dita çidade d’Ourense enna Praça do Canpo da dita çidade \dia sesta feira, dous dias do mes de jullyo/ en presença ante Loys Gonçalves juis, audiençia da terça, dito juis mandou por sentença a Pero Vasques, que doje a IX dias dese e pagase a Mayor do Tiollo XLVI .- con as custas dereytas que confesou que lle devía e as partes consentiron etç. Tests. Afonso de Betanços, Nuno Gonçalves de Freixo e Alvaro Çide notarios.)*