GMH/ÍNDICE A-Z

729
1372, decembro, 28: Lugo
O Cabido de Lugo afóralles a Pedro Fernández e á súa muller e a dúas voces unhas casas na rúa Miñá por renda anual de 100 marabedís.
MADRID, AHN, Cód. 420 B, fol. 14r.

Era de mill et quatroçentos et des annos, viinte et oyto dias de desembro. Sabeam quantos esta carta virem commo nos, lo cabidoo da iglesia de Lugo, estando iuntados en cabidoo por campaa taniuda enno coro desa iglesia, segundo que avemos de custume, don Roy Ferrnandes, noso dayan, con outorgamento de don Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça, rendeyro dos aniversarios desta iglesia, que esta presente et outorgante, afforamos a vos Pedro Ferrnandes de Reçemir, escudeyro do bispo de Lugo, et a vosa muller, Moor Ferrnandes, por en vosos dias de anbos, et de duas persoas a pus vos, huna que o pustrimeyro de vos nomear et outra que nomear a que por qualquer de vos for nomeada, as nosas casas que nos avemos en Lugo et enna rua Minaa, en que ora mora Vaasco [...] et a muller de Affonso [...] das quaes a huna soya teer don Lopo Domingues, arçidiago de Triacastella que foy, a a tal condiçon que vos façades en ellas hun penal de parede ata o teyco contra a Porta Minaa d’aqui a tres annos primeyros, et vos et as ditas persoas que moredes, ou façades morar, et teerlas feytas de sobrados et en boo paramento, et avedes de dar vos et as ditas persoas de foro dellas, de cada anno, çen maravedis, et pagardes-los en salvo a aquel que tever os aniversarios desta iglesia [...] de que pagaren a esta nosa iglesia as outras suas rendas et foros por Natal; et a voso finamento et das ditas persoas que nos fiquen as ditas casas feytas, livres et quitas et desenbargadas con todos los boos paramentos que en ellas foren feytos.

Et eu, o dito Pedro Ferrnandes, que estou presente por min et por las ditas minna muller et personas, asy reçebo o dito foro das ditas casas de vos, lo dito cabidoo, et obligo todos meus et seus bees para comprir et pagar en todo commo dito he. Et nos, o dayan, et cabidoo asy vos lo outorgamos. Et que esto seia çerto nos las partes mandamos a Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo, que feçese desto duas cartas en hun tenor tal huna commo a outra.

Feyta en Lugo era et dias sobreditos. Testemoyas que foron presentes: o dito dayan; don Gonçalvo Eanes, chantres de Lugo; don Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça; don Pedro Arias de Parrega, arçidiago de Neyra; don Lopo Eanes, arçidiago de Sarrea; don Pedro Arias de Prado, arçidiago de Triacastella; don Roy Gonçalves, mestrescolla de Lugo; don Diego Gomes, thesoreyro; Fernan Peres, Tomas Gonçalves et Arias Peres, coengos; et Lopo Peres, porteyro.

Et eu Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo, a esto fuy presente et esta carta escrivi [...] et aqui puge meu signal.