GMH/ÍNDICE A-Z

D3
1459

Pregóanse en poxa as viñas embargadas de Xoán de Camba. (fol. 1)

Joan de Penín.
En este día e por estes se deu outro pregon as ditas viñas de Gomaris do dito Joan de Canba e non ouvo quen por elas dese cousa alguna et posoas Lopo de Bujan en quinentos et çincoeenta pares de brancas.