GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

119

febreiro, 25

García Díaz de Espinosa doa ao rexedor Álvaro Afonso varios piteiros de viña sitos no Seixo que este xa posuía. (fols. 37v-38)

Alvaro Afonso rejedor.

En este día enna casa en Ourense, enna casa de Garçia Dias d’Espinosa, estando y presente o dito Garçia Dias, outrosy estando y presente Alvaro Afonso rejedor da dita çidade, logo o dito Garçia Dias diso que dava e deu ao dito Alvaro Afonso de graçia et en pura doaçon todo o dereito e voz e auçon et senorio que el avya et tiña enno piteiros que estan enno Seixo, que agora o dito Alvaro Afonso tragía a jur et a maao, que foron de Afonso de Cornoses, dos quaes lle fasía doaçon de todo o dereito que a elles tiña e todo o dito dereito que a elles tiña que o tirava de sy et ( fol. 37v)
puyña enno dito Alvaro Afonso etç. et prometía de lle non pasar contra elo sopenna de cair en aquelas pennas en que caen aqueles que dan e fasen graças e danyas e doaçoens a outras personas et non estan en elas nen nas conpren etç. Carta forte e firme etç. Tests. Diego da Agoada et Martin do Pereiro, Meen de Seabra, Afonso Gomes e outros.