GMH/ÍNDICE A-Z

378
1339, xuño, 1. Lugo
Pedro Eanes véndelle ao cóengo Xoán Fernández, que representa o Cabido, media leira en Coynas e un soar en Santiago de Lugo por 85 soldos.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 25v.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Pedro Iohanes, dito Beraldo de Castello, de bon curaçon et de boa voontade, vendo a vos Johan Fernandes, coengo de Lugo, en nome do cabidoo da iglesia de Lugo, et para el, a meatade da huna leyra d’erdade que iaz a Coynas en Castello, enna carreyra vella, et fere da huna ilarga na herdade do cabidoo et da outra parte na herdade dos aniversarios, et de testa fere na castineira que esta sobre-la carreyia. Outrosi vos vendo mays hun formal de casa que esta iuntado con outro formal chamado de don Guterre, que he dos aniversarios, sub signo da capella de Santiago de Lugo. Et reçebo de vos en preço por esta vençon, oyteenta et çinquo soldos desta moneda del rey don Affonso de que me outorgo por entrego et ben pagado, et obligo min et todos meus bees para vos fazer senpre esta vençon de paz, et des oie mays este dia avedea senpre en paz vos et toda vosa voz pus vos todo meu poderio et senorio ende seia sacado et removudo de min et posto en vos. Feyta a carta da vençon en Lugo primeiro dia de junyo, era de mill et CCC LXXVIIe annos.

Testemoyas que foron presentes: don Aras Pellaes, thesoreyro de Lugo et Fernan Aras, thesoreyro de Mendonedo; Johan Gutierres, raçoeyro de Lugo; Lopo Rodrigues et Fernan de Malle, omes do dito Johan Fernandes ts., et outros.

Et eu Ruy Fernandes, notario publico de Lugo dado por auctoridade do bispo desse miismo lugar, a esto commo dito he rogado pressente foy et esta carta en mina presença fiz escrivir en este livro do cabidoo et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.