GMH/ÍNDICE A-Z

396

setembro, 5

Acordo entre Afonso de Moreiras e o carpinteiro Pedro López para cumprir o contrato de obra nunha casa do primeiro. (fols. 117v-118)

Afonso de Moreiras e Pero Lopes.

En este dito dia, domingo sete dias do mes de setenbro, Pero Lopes carpenteiro requeriu Afonso de Moreiras que lle conprise o contrauto da casa que ontre eles (fol. 117v)
pasara e lle dese a madeira et as outras cousas neçesarias e el que era prestes de faser e conprir o dito contrauto et o dito Afonso de Moreiras diso que do que avya de meter enno lavor e de faser en el que o leixase de faser e o metese enna tella e que se descontase huun por lo al e que consentya en elo.
(- - -)
Tests. Juan do Bouteiro e Afonso de Moreiras e utros.