GMH/ÍNDICE A-Z

468b
1434s/d
Rodrigo Ares outorga poder a Men Vázquez para reclamar as damnificacións da dita herdade. (fol. 138v)

   
En ese dito día e ora et por estas tests. o dito Rodrigo Ares outorgou poder abastante ao dito Meen Vasques de para que posa demandar as maas paranças da dita erdade a quaes quer personas que as devan dos annos pasados etç. Poder abastante etç. (fol. 138v)