GMH/ÍNDICE A-Z

8
1396, setembro, 19. Santiago

O arcebispo, o vigairo, o deán o chantre e o cabido fixeron ordenación das casas fortes de Benquerencia e do Grove.

Santiago, Arquivo da Catedral, Tombo H, folio 28r.

Predito. O dito señor arçibispo e bigario, dayán e chantre e cabídoo feseron ordenaçón das casas fortes de Benquerença e de Groues e das que se fesesen endeante. Testemoias supra. Déuese notar por Ruj Goterres, cóengo.