GMH/ÍNDICE A-Z

178
1457

-178-

En Treuoẽço, VJ días do dito mes de LVIJ. Rrequireu o dito dõ abade ao dito / Vasco de Vialo que disese e decrarase o que sabía e en esp[e]çial609 lle disese se / fiso algũu foro das vjnas a el ou a seus anteçesores; e logo o dito / Vasco de Vialo diso que lle rrequiría que se algúas escripturas sobre el tijña que llas / mostrase. Testigos: Alberte e Ares de Treytes e Vasco Gonçalues de Noya.

IIIJº.

 

__________

609. Está escrito espçial.