GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

123

febreiro, 28

María Anes, querendo vender a Xoán Cereixo unha viña foreira ao bispo, require ao provisor, que acepta o novo foreiro. (fols. 38v-39)

Joan Çereyjo.

En este día ennos paaços de don Diego obispo d’Ourense, estando y presente Martin Sanches abade e provisor de don Diego obispo d’Ourense, paresçeu ante el Maria Yanes, moller que foy de Gonçalvo do Torno, e Joan Çereyjo et a dita Maria Yanes requerío ao dito abade que por quanto queria vender (fol. 38v)
huna leira de viña que esta en Santa Oufemea, que era de foro de quinta ao dito señor obispo, por contia de IM CCCC L .- vellos, que a tomase ou o reçebese por foreiro etç. e o dito abade diso que o reçebia por foreiro etç. Tests. Afonso Gilellmes et Joan Branco et Rodrigo da Rua Nova clerigo et outros.