GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

b
s/d

Os ditos Xoán Cereixo e Xoán Francés asumen o pagamento das alcabalas da venda. (fol. 40)

En este día et por estas testemunyas se obrigaron os ditos Joan Françes e Joan Çereyjo de quitar das vendas et das alcavalas a dita Maria da sua parte e de os pagar por ela.