GMH/ÍNDICE A-Z

c
maio, 6

María Anes de Torno outórgase por paga dos 725 mrs. que lle debían. (fol. 40)

Anno sobre dito a VI dias de mayo, Maria Anes de Cornoses outorgou por paga dos ditos seteçentos e viinte e çinqo mrs. que lle devía o dito Joan Çereyjo e Joan çapateiro, que lle fican devendo da dita viña. Tests. Alvaro dEiroo morador en Puga e Afonso Vasques de Vaamonde, Garçia Anes o moço e Afonso dos Santos. (fol. 40)