GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

271

maio, 31

Lopo de Deza outorga poder a Xoán de Aguiar para a poxa dunhas casas. (fol. 87v)

En este día e ora e por estas tests. o dito Lopo de Deça feso seus procuradores Fernando Rodrigues escripvano et a Barse ao qual deu seu poder conprido enno nagoçio do remate das casas de de Joan d’Agyar sobre los muynos etç.