GMH/ÍNDICE A-Z

293

xuño, 5

Rodrigo Lourenzo, procurador dos moradores dos coutos, nomea procurador substituto a Vasco López, morador en Bentraces. (fol. 93)

Rodrigo Lourenço, procurador dos coutos.

A Vº dias de juyo Rodrigo Lourenço, procurador dos \moradores dos/ coutos do bispo, feso seu procurador e sustetuyo en nome dos moradores dos ditos coutos a Vasco Lopes, morador en Ventrases, ao qual deu poder conprido segundo que o el ha en todoslos pleytos etç. e obrigo os ditos beens etç. Tests. Gonçalvo d’Untes e Joan Afonso et Joan de Vyla Boa clerigos do coro da igleia d’Ourense et Alvaro Gonçalves notario.