GMH/ÍNDICE A-Z

A15
1379
Xoán Pérez, prior de Santa Comba de Naves, afora a perpetuidade a Martín Rodríguez, escudeiro, dous lugares por cuarta de pan e viño e cinco libras de dereitura. (fol. 10-10v)
Sabeam quantos esta carta viren que nos Dom Johan Peres, prior do moesteiro de Santa Coonba de Naves, damos e outorgamos a foro a vos Martin Rodrigues escudeiro et a toda vosa vos para senpre os nosos lugares do Lagar e d’Outeiro de Vyla, por tal pleito e condiçon que vos que os lavredes e paredes bem os ditos lugares e os moredes por vos ou por outro em tal maneira que non defalescam por mingoa de lavor e de boon paramento et que dedes ende cada anno a min ou aos outros priores que por o tenpo foren enno dito moesteiro a quarta parte de todo o pam e vyño que deus der ennos ditos lugares, o pam enna eyra e o vyño no lagar, et daredes de cada anno por dereitura por todalas outras cousas Vº libras por (dereitura)* dia de natal e do al averedes para vos lyvre e quite de todo outro embargo, o qual pam e vyño coleredes por omen do prior que polo tenpo for enno moesteiro de Santa Conba de Naves, et proveelo hedes de comer e de beber cumunalmente seg(undo) huso de terra, e obrigo os beens do moesteiro para vos anparar (e) defender senpre a dereyto. Et eu o dito Martin Rodrigues que (...) presente por min e por (as d)* toda miña vos assy o (...) vos (os ditos)* o dito prior os ditos lugares que me (...) maneira e condiçon sobre dita, e para lavrar e parar (...) cada anno o dito foro por o dito dia obrigo (...). Posto foy e (...) (fol. 10)
foron presentes Gonçalvo Nunes fillo de Gonçalvo Peres do Careyro e Gonçalvo Migees de Pol e Johan Calabrin e Afonso Rodrigues de Cornozees e outros.
De min dom Johan Peres de Nova.
(- - -) (fol. 10v)