GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

412
1434setembro, 13
Xoán de Melias demanda a Afonso García, prior de San Pedro de Rocas, os décimos da granxa de Velle do ano pasado e do presente, negando este que lle deba os do pasado. (fols. 123v-124)

Joan de Mellees raçoeyro.

Et desposis desto, trese dias do dito mes, Joan de Mellees tomou testemunyo contra Afonso Garçia, prior do mosteiro de San Pero de Rocas, que lle pagase o disemo que lle devía da granja da Velle do anno pasado et deste presente, senon que estimava o dito dizemo de cada anno a dez moyos de viño de lagar e de los demandar a mayor valía etç. et o dito Afonso Garçia diso que do anno (fol. 123v)
pasado que llo non devía e da parte presente que era prestes delo pagar o que seu de dereito fose et o dito Joan de Mellees diso que do anno pasado que llo non pagara e que o leixava en seu juramento et o dito Garçia diso que llo non devía do anno pasado etç. O dito Joan de Mellees diso que desia o dito avya e o dito Afonso Garçia diso que lle negava suas estimaçoens et protestaçoens. Tests. Diego Lopes alfayate et Gonçalvo Lourenço e Rodrigo Gonçalves clerigos do criados do dito Joan de Mellees.