GMH/ÍNDICE A-Z

230
1327, maio, 28.
Cláusula testamentaria de Xoán Romeo, veciño de Lugo.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 69r.

Vy outro testamento feyto por este Fernan Perez, notario sobredito, segundo que se en el contina, o qual feçera Iohan Romeu, odreyro, morador a a Porta Minaa; o qual testamento fora feyto XXVIIIº dias de mayo enna era de mill et CCC LXV annos. O qual começava assy: «Sabam quantos esta carta viren commo eu Iohan Romeu, odreyro, morador na rua Minaa, que he na cibdade de Lugo, iacendo doente et agraveado por door forte, pero con todo meu sisso et entendemento qual mo Deus quisso dar, das mias cousas faço et ordino meu testamento etc...». Et entre-las outras que se no dito testamento continan dicia assy: «Item mando o meu quinon do orto da Lameyra, que iaç cabo a fonte de Iohan de Bobeda, que son seys leyras, por meu aniversario a a iglesia de Lugo, et que o tinna Lucia Perez husso froyto en sua vida».