GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da Catedral de Lugo. Século XV

1185
1468, xullo, 2 sábado. Vilabade
Afonso de Martín, veciño de Vilabade, dálle poder a Roi Sánchez de Luaces, alcalde de Castroverde, no que se refire a unha leira que está no camiño que vai de Vilabade a Castroverde.

MADRID, AHN, Carp. 1336 (sen numerar na unidade de instalación), perg. orix., galego, cortesá, 180 x 190 mm.

Ano de mill et quatroçentos et seseenta et oyto anos, dia sabado, a dous dias do mes de julio. Estando en Vylabade en presençia de min notario et das testemoyas juso escriptas et estando y de presente Pedro de Çedron, lugartenente por Roy Sanches de Luases, [alcalde] de Castroverde et sua terra et terminos, Affonso de Martin, morador do dito lugar de Vylabade, presentou ante o dito alcalde esta carta desta parte escripta, et por vertude dela mostrou a o dito alcalde huna leyra de erdade que fere en o camino que vay de Vylabade para Castroverde desde San Pedro de Reu et jas entre outras ditas leyras huna parte de çima que chaman da Torre, que he do espytal, et outra da parte de bayxo que chaman de Domingo Juanes, et diso que en a dita leyra [...]daba a medea fanega de erdade que Rodrigo da Rigueyra lle dera et desta outra parte se conten como jas a par da orta do dito Afonso de Martin, et que pedia et pedeu a o dito alcalde que asy o apoderase en el. Et logo o dito alcalde veendo a dita carta et pedimento a el feito diso que [...] et apoderaba a o dito Afonso de Martin en a dita leyra, como en a dita [...] se contina, en quanto de dereito perteesçia a o dito Rodrigo da Rigueyra.

Testemoyas: [...] morador de Castroverde; et Aras de Martin, et Pedro Fernandes de Cobelas [...].

Et eu Lopo Rodrigues de Foriis, notario publico, foy a todo presente con os ditos [ts.] [...] este apoderamento escripvi et firmey.