GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

A21
1379, decembro, 27
Fernando González Ouxea, escudeiro de Ribela, afora a perpetuidade a Antón Pérez un muíño, con condición de reparalo, por cinco libras. (fol. 14v)
Era de mill e quatroçentos e dez e sete annos, martes XXVIIº dias andados do mes dezenbro. Sabeam quantos esta carta viren que eu Fernando Gonçalves Ougeea escudeiro, morador em Ribela, dou e outorgo a foro a vos Anton Peres, morador enno dito lugar de Ribela, et a vosa moller e a toda vosa vos para senpre o meu moyño a que chaman do Pegal, que esta enno regeyro de Ribela, que he da miña pousa de (Ribela)* Paaço, que esta a su Pousada, por tal pleito e condiçon que vos que o corregades e o reparades e o manteñades em tal maneira que se non perca por migoa de lavor nen por maao paramento e que me dedes del cada anno a min e a miña voz Vº libras de cada hun anno em paz e em salvo por dia de (Sam)* natal e pagaredes o disemo a deus, e do al avelo eredes lyvre e quite de todo outro embargo, et obrigo todos meus meus beens para vos anparar e defender a dereito a todo tenpo. Et eu o dito Anton Peres que soo presente por min e por a dita miña moller que non he presente (assy o re)* et por toda miña vos assy o reçebo de vos o dito Fernando Gonçalves o dito moyño que me aforades por a maneira e condiçon sobre dita, e para o correger e reparar e manteer (...) e todos meus beens movyles e reyses, gaanados e por (...) et he posto que se vos o dito Anton Peres quiser(...) etç. et o que contra esto pasar e (...) (fol. 14v)