GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da Terra de Rianxo e Postmarcos

170
1457

(4R)

yle="font-weight: bold; ">-170-568

E despois desto, en Treuoõço, da dita feigyle="font-style: italic; ">resja, VJ djas do dito mes, ano dito. / Alberte de Vilela, cura da dita feigyle="font-style: italic; ">resía, jurou en maos do dito abade yle="font-style: italic; ">e / porlas órdees que avía rreçebjdo, yle="font-style: italic; ">et çétera. Tyle="font-style: italic; ">estigos: Ferrnyle="font-style: italic; ">and Rromeu e Vyle="font-style: italic; ">asco Goyle="font-style: italic; ">nçalues e Gyle="font-style: italic; ">onçaluo Mariño de Noya4, yle="font-style: italic; ">et çétera. O qual diso que para o juramẽto que fyle="font-style: italic; ">eyto / avía que leuou da dita grãja de Saar çertas pedras de grãa / para hũu portal de hũa casa que fiso dentro da vjña de Yllã, / que tẽ por foro do dito myle="font-style: italic; ">oesteyro.

Jtyle="font-style: italic; ">em diso que leuara da dita grãja, estãdo / presente Fyle="font-style: italic; ">ernando de Sauardes, caseyro da dita grãja, húa meã de lagar / vella para hũa mesa que puso ẽna dita casa de lagar.

Jtyle="font-style: italic; ">em diso / que leuou máis da dita grãja hũa táuoa serradjsa de que fiso / hũa talloa de mesa.

Jtyle="font-style: italic; ">em diso máis que leuara de dentro da grãja / de Saar, estando presente Myle="font-style: italic; ">artjn de Dorrõ, hũu cume de castaño de des / cóuodos, pouco máis o menos4.

Jtyle="font-style: italic; ">em diso que de qualque(e)r furta de súa / orta, ljmas e larãjas e todas fruytas, que pasãdo porla súa / orta senpre leuauã delo.

Jtem que cortou yle="font-style: italic; ">e corta yle="font-style: italic; ">e leuou yle="font-style: italic; ">e leua / de súas deuesas da dita grãja para rreparaçõ das vjnas que / do dito myle="font-style: italic; ">oesteyro teẽ.

Jtem diso que Sã Justo presentaua a metade de todo / o benefiçio de Sã Viçenço4 de Sispoõ, yle="font-style: italic; ">e que presenta Sã Payo a outra / metade4 de todo o benefiçio; e que dá da súa parte da medja cura / a Sã Payo VIJ morauidís e J coroado; yle="font-style: italic; ">e que a parte de Sã Justo nũ]ca lle / pagou nẽ veu pagar a seu anteçesor, Gyle="font-style: italic; ">onçaluo Mjgelles, de que(e)n / foy cyle="font-style: italic; ">riado, cousa nj]gũa por rrasõ de presentaçõ.

Jtyle="font-style: italic; ">em diso que / era clérigo sen cura da sesta parte de toda a eglyle="font-style: italic; ">eia de Sã Pedro de / Tállara, de que he a presentaçõ de Sã Justo, pero que nũca pagou / padroádego nẽ lle foy demãdado nẽ sabe que o nũca de allý / leuase.

Jtyle="font-style: italic; ">em diso que teẽ hũa casa tellada, jũto cõ a [e]gleia564, de foro do myle="font-style: italic; ">oesteyro de Sã Justo, por pensõ de X yle="font-style: italic; ">morauidís cada hũu ano4, segyle="font-style: italic; ">undo que o / mostrara porlo foro, yle="font-style: italic; ">e eso mjsmo a vjna de Yllã570 cõ súas / dyle="font-style: italic; ">eryle="font-style: italic; ">eytyle="font-style: italic; ">uras, segyle="font-style: italic; ">undo se cõtén ẽno foro de que lle deue o dito foro da dita casa / dos ditos X yle="font-style: italic; ">morauidís do teyle="font-style: italic; ">npo que lle nõ mostrara571 aluayle="font-style: italic; ">rá de pago.

Jtyle="font-style: italic; ">em diso / que entẽdía que o dito myle="font-style: italic; ">oesteyro avía ẽno seu572 souto de Valmayor a573 terçia parte de sete / castineyras da chantada vella, segũdo que oýo diser a Joyle="font-style: italic; ">hán Rroyle="font-style: italic; ">driges de / Pumares, que está bjuo ao presente, de que(e)n se pode enformar máis / do fyle="font-style: italic; ">eyto da verdade ẽno térmjno desta carta yle="font-style: italic; ">e por virtude dela. E esto diso cõ protestaçõ que se máis se lle acordase de o deser yle="font-style: italic; ">e decrarar / ao dito dõ abade por ante mj, dito notario.

Alberte de / Bilela, clérigo574. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
568. Nas marxes superior e inferior da nota hai varios trazos verticais que non parecen anular nada.
569. Está escrito yle="font-style: italic;">aglia
cun trazo por riba.
570. Despois está riscado yle="font-style: italic;">segundyle="font-style: italic;">o.
571. Está escrito yle="font-style: italic;">mostar cun sinal de abreviación por riba.
572. yle="font-style: italic;">Seu está entreliñado.
573. Está escrito sobre unha palabra que non se le.
574. Sinatura con dúas rúbricas laterais.